joi, 10 februarie 2011

Securitatea în comerţul electronic. Semnătura electronică


Prin securitatea unei reţele se înţeleg, de regulă, integritatea, accesibilitatea, încrederea şi protecţia resurselor ei. Securitatea datelor/tranzacţiilor este foarte importantă în orice sistem financiar, indiferent că se bazează pe tranzacţii clasice sau electronice. Pentru a asigura un nivel acceptabil de securitate, se utilizează diferite tehnici de criptare pentru a furniza trei tipuri de servicii: autentificare şi autorizare, non-repudierea, confidenţialitatea şi integritatea datelor.

Prin autentificare cele două părţi care comunică se asigură că fiecare comunică exact cu cel cu care doreşte să efectueze diferite tranzacţii. Autentificarea se face în mod uzual prin semnături digitale şi alte metode.

Non-repudierea asigură că nici o parte nu va putea nega participarea într-o tranzacţie dupa ce aceasta s-a efectuat.

Prin confidenţialitate se întelege că toate comunicaţiile între părţi sunt restrânse strict la părţile care participă la efectuarea tranzacţiei.

Integritatea datelor înseamnă că datele nu sunt modificate în procesul de transfer sau atunci când sunt memorate pe diferite suporturi de păstrare a datelor.

Confidentialitatea este în general asigurată prin criptare. Autentificarea, non-repudierea şi integritatea datelor sunt asigurate prin semnături digitale şi certificate cu chei publice.